CIV Smart Technology

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en het onderwijs rondom Smart Technology. Slimme technologische oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. De grens tussen ICT en techniek vervaagt en verandert onze wereld drastisch. Smart Technology draait om het slim combineren en integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt tot innovatieve processen, producten en diensten met (grote) impact op ons leven en werk.

In 2019 en 2020 wilde het CIV haar jaarcongres inzetten om het samenwerkingsverband verder te ontwikkelen en de grote projecten binnen de thema’s steeds meer centraal te stellen. Het CIV vroeg ons een format voor het evenement te ontwikkelen om docenten en studenten inzicht in de actuele ontwikkelingen en technologieën uit het bedrijfsleven en om bedrijven beter te laten samenwerken, projecten te starten en innovatiestappen te zetten. We waren ook verantwoordelijk voor het programmamanagement, logistieke organisatie en de begeleiding van breakoutsessies om de toekomstige ontwikkelingen binnen de thema’s te plotten.