Energie uit de Wijk Challenge

De gemeente Den Haag wil bewoners uitdagen om ook zelf op nieuwe manieren met energietransitie aan de slag te gaan. Met de challenge ondersteunt de gemeente inwoners met vernieuwende, duurzame ideeën om deze samen met buren, hun vereniging of club in hun wijk uit te voeren.
Wij organiseren de totale challenge van begin tot eind. We doen projectmanagement, coördinatie van het subsidieproces en jurering, marketingcommunicatie, organisatie van drie events en de begeleiding van alle winnende projecten van plan tot realisatie.

Online pitchen voor de jury

De challenge leverde 13 inzendingen op uit 11 wijken. Wij begeleidden het proces waarin een ambtenarenwerkgroep de haalbaarheid toetste en een onafhankelijke jury daarna een voorselectie maakte van kanshebbers. Na een intensief traject hebben zeven bewonersgroepen hun initiatief gepitcht aan de jury en aan de stad.
Deze 7 voorlopers gaan nieuwe ideeën in de stad testen en realiseren. Zij inspireren hun buren, buurtgenoten en andere Hagenaars om ook hun omgeving schoner en groener te maken. Naast een subsidie van €250.000 (in totaal) ontvangen de initiatieven een jaar lang ondersteuning bij de realisatie van hun project. Wij ondersteunen deze initiatieven een jaar lang met vragen over vergunningen, wijkplannen, communicatie en leren van ervaringen van andere bewoners. Ook bieden we hulp bij het vinden van de juiste samenwerkingspartners in de stad zoals lokale ondernemers, kennisinstellingen en andere bewonersgroepen.

Bewoners uitdagen

Den Haag is een aantrekkelijke en groene stad die we graag willen behouden voor toekomstige generaties en zelfs aantrekkelijker willen achterlaten. Ook bewoners hebben hier een eigen rol in. Via deze derde Energie uit de Wijk Challenge geven we bewoners de kans om hun eigen ideeën voor energietransitie in hun omgeving te realiseren. In september 2021 startte de derde Energie uit de Wijk Challenge en inmiddels zijn de winnende initiatieven bekend.

Maak je eigen groene straat in een kijkdoos

Ter voorbereiding op de challenge hebben we deze zomer 2.500 kijkdoospakketten over de stad verspreid waarmee kinderen (samen met hun ouders) alvast kunnen oefenen in het mooier, groener en duurzamer maken van hun huis en straat. In de kijkdoos zitten elementen zoals huizen, zonnepanelen, elektrische scooters en aardwarmte die kinderen kunnen uitknippen en in de kijkdoos kunnen plakken.

Daarnaast dagen we de kinderen uit om hun eigen huis en familie te tekenen en ook zelf duurzame maatregelen te verzinnen die ze allemaal in de kijkdoos mogen toevoegen. Ons doel is dat kinderen van 6-10 gaan nadenken over wat ze thuis al doen of kunnen doen, maar ook jongere kinderen mogen de kijkdoos maken.