Poort naar de Hollandse Duinen

De provinciale weg N44 tussen Leiden en Den Haag is een bekende probleemweg waar automobilisten dagelijks stil staan en waarvan bewoners en natuur veel overlast ondervinden. Het idee om de weg te ondertunnelen ligt al tientallen jaren op tafel, maar zit om diverse redenen muurvast.

Integrale aanpak

Gemeente Wassenaar vroeg ons om dit complexe dossier in beweging te brengen en daarbij te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. We hebben de opgave integraal benaderd en vier positieve toekomstscenario’s uitgewerkt voor de weg en de omgeving. Doordat we niet alleen naar het verbeteren van de verkeerssituatie hebben gekeken, maar ook naar leefbaarheid, versterking van de lokale economie, de natuur en de recreatiemogelijkheden ligt er nu een visie die op alle vlakken winst oplevert. Want het gaat niet om die ene weg, maar om de manier hoe we in de zuidelijke randstad met de overgebleven ruimte omgaan en hoe overheden hun plannen en belangen op elkaar afstemmen.

Vanuit de toekomstvisie Poort naar de Hollandse Duinen hebben we stakeholders binnen en buiten Wassenaar betrokken totdat er een gedragen en realiseerbaar concept op tafel ligt dat oog heeft voor alle belanghebbenden. Zo creëren we een nieuw speelveld en verbinding tussen stakeholders. Tegelijkertijd maakt de communicatieaanpak bij burgers en weggebruikers stap voor stap de geesten rijp dat er een andere, betere oplossing is voor de huidige problematiek. Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de toekomstvisie omarmt in een programma als eerste stap richting uitvoering.

Passend proces

We ontwikkelden een passend traject vanuit een combinatie van design thinking, scenarioplanning en stakeholdermanagement. Hierin zijn we op zoek gegaan naar het “andere gesprek”: over integraliteit en gedeelde waarden en belangen in plaats van over standpunten en tegenstellingen.