Mantelzorg Campagne – Gemeente Den Haag

In de participatiesamenleving zijn mantelzorgers en hun directe netwerk essentieel. Gemeente Den Haag vroeg ons in 2018 om verdieping van de bestaande mantelzorgcampagnes. Hoofddoelstelling van de campagne was gedragsverandering: het verminderen van de vraagverlegenheid onder Haagse mantelzorgers (“Is het even teveel? Vraag dan hulp bij de gemeentelijke Servicepunten XL, familie of buren/vrienden.”).

Daarnaast had de campagne twee nevendoelstellingen:
1. Bewustwording creëren bij Haagse mantelzorgers (én hun omgeving) die zich nog niet bewust zijn van hun rol en de gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden niet kennen.
2. Toename van het aantal geregistreerde mantelzorgers.

Strategie

Onze communicatiestrategie richtte zich op: 1. Haagse mantelzorgers voelen zich gezien en gewaardeerd door de gemeente 2. Gemakkelijk kunnen vinden van advies en ondersteuning via on- en offlinekanalen van de gemeente. Met de campagne wilden we bewerkstelligen dat de mantelzorger meer waardering krijgt voor zijn eigen, maatschappelijke rol en waar nodig hulp durft te vragen.

Activerende campagneboodschap
Veel mantelzorgers beseffen niet altijd welke rol ze voor anderen vervullen en dat ze daarin niet alleen staan. De bestaande kernboodschap hebben wij doorontwikkeld naar een persoonlijke boodschap waarin we naast de mantelzorger gaan staan: Als mantelzorger sta jij er niet alleen voor. In jouw stad wonen nog 95.000 andere mantelzorgers! Jij levert extra zorg aan een ander. Dat maakt je bijzonder en onmisbaar. Belangrijk is daarom óók goed voor jezelf te zorgen. Vráág om ondersteuning als het je even teveel wordt.

Uitvoering

Uitdaging in het communicatieproces was de enorme diversiteit onder de doelgroep. De campagneboodschap moest ook specifiek jongeren en mensen met een migratieachtergrond bereiken. Bovendien is een deel van de doelgroep digitaal onvoldoende bekwaam, waardoor de lokale, fysieke en RTV-campagne belangrijk blijft. Dankzij samenwerking met lokale organisaties en wijkorganisaties bereiken we mantelzorgers in alle wijken en gemeenschappen.

  • Online campagne voor registratie van mantelzorgers via banners, inhoudelijke posts en AdWords.
  • Bannercampagne, vergezeld van redactionele stukken op lokale en doelgroepgerichte websites
  • Stadsbrede poster- en flyercampagne
  • Infomercials op RTV
  • Wijkbezoeken met mobiele koffiebarretjes en getrainde vrijwilligers
  • De Nationale Dag van de Mantelzorg


Resultaat

De campagne is door een zeer groot deel van de inwoners gezien. Het aantal geregistreerde mantelzorgers meer dan verdubbeld. De online en fysieke uitingen hebben tot veel betrokkenheid van de doelgroep geleid.