Ministerie Infrastructuur en Milieu – (Big) Data Festival

In 2016 en 2018 hebben we de gehele logistieke organisatie verzorgd voor het (Big) Data Festival. Dit evenement is georganiseerd als samenvattend congres voor het veranderende beleid en het gebruik van (big) data binnen verschillende afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo waren bijvoorbeeld de afdelingen Rijkswaterstaat, KISS en KNMI betrokken bij de invulling van het evenement. In verschillende plenaire sessies, keuzesessies en op de Datamarkt konden bezoekers meer te weten komen over (big) data en mogelijke toepassingen.

Logistieke coördinatie

Wij verzorgden voor het (Big) Data festival verschillende logistieke onderdelen. Onder andere het contact met de locatie en de afstemming van de catering, indeling van de ruimtes en de techniek namen we volledig uit handen van de opdrachtgever. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor alle communicatie met sprekers en deelnemers en het ontwerp van promotiemiddelen. Hieronder viel ook het volledige registratietraject inclusief het versturen van updates naar de opdrachtgever en het verzorgen van de badges. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu droeg een aantal partijen aan voor de Datamarkt, waarna wij de logistieke afstemming met deze partijen overnamen.

Naast de logistieke ondersteuning keken we ook mee met de invulling van het programma: een adviserende rol in de haalbaarheid van de programmaonderdelen en het verloop van de dag.