N211 | N470 geeft Energie!

N211 | N470 geeft Energie! is een strategisch innovatieproject van de provincie Zuid-Holland (PZH). Twee wegen werden CO2-negatief vernieuwd als pilot voor alle wegen in de provincie. Met behulp van communicatie moesten de pilots een voorbeeldfunctie krijgen richting de bouwsector, andere overheden, de interne organisatie en lokale stakeholders.

Wij waren onderdeel van het projectteam vanaf de start van de conceptfase in augustus 2014 tot het afrondende kennissymposium in maart 2021. Drie uitgangspunten vormden de kern van onze opdracht:

 • De wens om samen met de markt te innoveren
 • De omgeving stimuleren mee te doen met energiebesparing en –opwekking
 • Kennis en resultaten te delen met andere overheden, onderwijs en de markt tijdens en na het project.

Strategie

Communicatie moest de doelgroepen nieuwsgierig, geïnspireerd en trots maken en een call to action geven. Aanvullend op beleidsmaatregelen zoals de nieuwe duurzame richtlijnen voor interne projectleiders, de subsidieregeling voor wegbeheerders en de bredere implementatie van de nieuwe aanpak in aanbestedingen. De twee pilots kregen ieder een eigen positionering zodat ze herkenbaar zijn voor interne en externe doelgroepen en deze kunnen leren van de werkwijze en van de toegepaste duurzame innovaties.

 • N211: eerste CO2-negatieve weg (…door de innovaties)
 • N470: eerste weg met een zelfvoorzienend energienetwerk (…als belangrijkste innovatie van een integraal plan)

Dit complexe, brede en langdurige project met sterk uiteenlopende doelgroepen, vereiste evenzovele boodschappen en communicatiemiddelen. Het zwaartepunt verschoof op keuzemomenten:

 1. In de ontwikkelfase lag de nadruk in de communicatiestrategie op het verbinden van de verschillende belanghebbenden en de positionering van de wegen als duurzaam innovatieplatform. Hiervoor begeleidden we o.a. een DeepDive brainstorm over innovatiemogelijkheden in de verschillende wegen en organiseerden we een marktverkenningsdag waarbij we aannemers, ingenieursbureau en innovaties kennis lieten maken met elkaar.
 2. Voorafgaand en tijdens de bouw werd de nadruk verlegd naar communicatie met bewoners, omgeving en weggebruikers met o.a.: Bewonerscommunicatie en nieuwsberichten.
 3. Opgeleverde innovaties werden tijdens de bouwfase gedeeld met een breed nationaal publiek. Bekendmaking van de plannen en opening van de wegen waren de grote persmomenten om de duurzame, innovatieve weg als geheel te positioneren en PZH als aanjager. Onder naam Wegen naar de Toekomst maakten we Innovatievideo’s voor Zuid-Hollands eigen YouTube-kanaal en gaven we een kijkje achter de schermen met updates op Instagram Stories.
 4. Na de opening werden aanpak en resultaten via (vak)media, beursexpo en twee eigen kennissymposia gedeeld met interne collega’s, mede-overheden en vakgenoten om zo te zorgen dat deze navolging zouden krijgen in andere duurzame wegen.

Resultaten

De provincie Zuid-Holland staat op de kaart als innoverende overheid bij burgers, gemeenten, bedrijven, interne stakeholders en de bouwsector. Dat bleek onder meer uit vermeldingen van de N211, verzoeken tot samenwerking en kennisdeling aan PZH. Op basis van de communicatie meldden zich nieuwe bedrijven met innovaties waarvan er enkele nu ook succesvol toegepast zijn in een van beide wegen. Gemeenten, burgers en bedrijven in de omgeving doen mee met energiebesparing en –opwekking doordat ze n.a.v. de pilotprojecten nu ook zelf zonnepanelen op hun dak hebben geplaatst.

 • PZH en de gedeputeerde hebben zich geprofileerd als duurzame innovator en marktmaker richting de bouwsector en innovatieve startups.
 • Werkwijze onder de aandacht bij medeoverheden en collega-projectleiders door kennisdeelsessies tijdens het proces en de symposia na oplevering.
 • Strategie en uitvoering van de persbenadering voor de openingen van de wegen leidde tot grote mediawaarde (Opening N211: ruim 7 miljoen mensen bereikt via o.a. NOS Journaal, NPO Radio 1 journaal, AVROTROS EenVandaag, Hallo Nederland (Omroep Max), Het Klokhuis, BNR, AD, ANP, Omroep West, Cobouw, vakmedia, regionale en lokale media)
 • Storytelling over de weg en de innovaties tijdens en na het proces via brede mix aan kanalen: serie van 20 minidocumentaires, Instagram Stories, podcast op Spotify, columns in lokale media, beursexposities, kijkdozen en gastlessen.