Nationaal Sportinnovatie Diner

Nederland is in 2030 het meest sportieve land in de wereld. Deze uitdagende ambitie stond centraal tijdens het Nationaal Sportinnovatie Diner dat gehouden werd in Sociëteit De Witte in Den Haag. Wij waren verantwoordelijk voor projectmanagement, ondersteuning in programmacoördinatie, logistieke organisatie en communicatie met de bezoekers.

Sportinnovator

Initiatiefnemer van het diner is Sportinnovator, hét sportinnovatienetwerk van Nederland, dat zich inzet voor het versnellen van innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. 75 top-vertegenwoordigers vanuit overheid, sport, kennisinstellingen en bedrijfsleven gingen tijdens het diner op zoek naar innovatieve ideeën en concrete acties voor een vitaler Nederland.

Het programma

Het programma stond volledig in het teken van innoveren en verbinden. Korte presentaties en video’s werden afgewisseld met tafelgesprekken en interviews door Barbara Barend. De dwingende maatschappelijke urgentie was het uitgangspunt, want op dit moment haalt slechts de helft van alle Nederlanders de richtlijn van 150 minuten matig intensief bewegen per week. Een miljoen kinderen sport niet of veel minder, net als een op de drie volwassenen. Met meer sporten en bewegen valt er dus nog veel gezondheidswinst te behalen.