Slotevenement Wind op Zee

Tijdens het online slotevenement Routekaart 2023 hebben we stilgestaan bij de mijlpaal die de overheidsmedewerkers samen hebben bereikt: alle windparken uit de Routekaart Windenergie op Zee 2023 zijn vergund! Deze windparken zullen in de toekomst duurzame energie leveren aan Nederlandse huishoudens en industrie. Wij waren verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, inhoudelijke en logistieke organisatie en communicatie met de online bezoekers.


Onze input

We voerden het evenement uit in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waar we aanvankelijk grote feestelijke live bijeenkomst hadden geprogrammeerd, werd in april 2020 duidelijk dat live ontmoetingen voorlopig niet mogelijk zouden zijn. Een alternatief concept werd ontwikkeld en heeft geresulteerd in het volledig online programma. In een talkshow setting vanuit de NEP-studio te Hilversum hebben we gasten uit het heden en verleden ontvangen. 

In het programma, waarin korte video’s het tafelgesprek afwisselden, bespraken we de totstandkoming, uitwerking en toekomst van de Routekaart. Daarbij was er in het bijzonder aandacht voor de samenwerking tussen de vele partijen en het enorme werk dat de overheidsmedewerkers samen hebben verzet. Centraal stond dan ook het bedanken van de medewerkers, en het uitspreken van de waardering naar hen toe. De feestelijke bijeenkomst sloot af met het optreden van de cabaretier Dolf Jansen.